Úvod
Zážehové motory
Vznětové motory

Úvod

Vítejte na stránkách zaměřených na spalovací motory. Naleznete zde informace o zážehových a vznětových motorech, jak fungují, jaké mají využití a další informace.
V motoru dochází ke spalování směsi paliva a vzduchu a chemická energie se přeměňuje na mechanickou práci. Díky uvolněné energii prudce stoupne tlak a objem a plyn působí na píst, který je ve válci uložen pohyblivě. Aby mohl stroj vykonávat práci, musí pracovat cyklicky.
Motory se také dělí podle pracovního oběhu na čtyřdobé a dvoudobé. Více se dočtete v sekcích Zážehové motory a Vznětové motory.

Užitečné pojmy:
Úvrať - místo kde těleso pohybující se po pevně vymezené dráze mění směr svého pohybu
Ojnice - spojuje píst s klikovým hřídelem, mění přímočarý pohyb na otáčivý
Klikový hřídel - důležitá otáčející se část motoru, má hlavní čepy a klikové čepy, k nimž jsou upevněny hlavy ojnic

Zdroje: vlastní, http://www.spsstavcb.cz/download2/633_1172_cs_motory.pdf, http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovací_motor, http://fyzika.webovka.eu/

Použité obrázky pocházejí převážně z cs.wikipedia.org